Dịch vụ

 • Chọn ngành học/quốc gia/chọn trường đại học/ Được trường chấp thuận &Thủ tục nhập học vào trường đại học/cao đẳng
 • Lập danh sách trường đại học/cao đẳng
 • Hướng dẫn cách tìm ý và hiệu đính và kiểm tra lại bài viết
 • Tham gia hoạt động ngoại khóa
 • Thư giới thiệu của giáo viên/nhà trường
 • Hướng dẫn hoàn thành các kiểm tra theo yêu cầu của trường
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nộp trường đại học
 • Kiểm tra lại các hồ sơ chuẩn bị nộp cho trường
 • Chuẩn bị phỏng vấn theo yêu cầu của trường
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn xin visa
 • Chuẩn bị các thủ tục trước khi và khi đến trường nhập học/Hỗ trợ đưa đón ở sân bay
 • Chuẩn bị chỗ ở
 • Chuẩn bị bảo kiểm cho chuyến đi và bảo hiểm sức khỏe
 • Kiểm tra tâm lý
 • Hướng dẫn xin cấp học bổng
 • Chương trình cấp học bổng và hỗ trợ tài chính được trao cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc và thật sự có nhu cầu
 • Học bổng cấp cho mỗi sinh viên sẽ được Hội Đồng Cấp Học Bổng xem xét thận trọng bao gồm các trường quốc tế ở Việt Nam. Các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc hay đạt kết quả cao trong các kỳ thi theo yêu cầu của trường, hay tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa hội đủ các yêu cầu trên sẽ được cấp học bổng hay hỗ trợ tài chánh
 • Một số trường đại học có cấp học bổng đặc biệt hay hỗ trợ tài chánh cho học viên của Công Ty Giáo Dục Quốc Tế QL
 • Trung Tâm Tổ Chức Giảng Dạy và Thi Các Kỳ Thi SAT/ACT/TOEFL/IELTS: Trang bị chiến lược dự thi dựa trên thông tin cập nhật về nội dung các chương trình kiểm tra
 • Hỗ Trợ Về Ngôn Ngữ Cho Học Viên
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Dự Thi Các Kỳ Thi Tiếng Anh
 • Tư vấn cho học sinh chuyển từ bậc Tiểu Học lên Trung Học Cở Sở và từ Trung Học Cơ Sở lên Trung Học Phổ Thông
 • Tư vấn cho học sinh từ trường Việt Nam chuyển sang học trường quốc tế ở Việt Nam hay trên thế giới
 • Kỹ năng mềm/kỹ năng giao tiếp
 • Chương Trình Ngoại khóa
 • Chương trình giáo dục phòng chống ma túy và rượu bia
 • Chương trình giáo dục thể chất và tâm lý, bao gồm các vấn đề liên quan đến tinh thần căng thẳng, trầm cảm, bị ức hiếp, giáo dục giới tính, các ảnh hưởng của rượu bia, cũng như ảnh hưởng của trò chơi trực tuyến, an toàn khi sử dụng mạng xã hội.
 • Nghiên cứu về nhu cầu cộng đồng
 • Lập kế hoạch cho đề án
 • Tổ chức và quản lý đề án
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp và tương tác, cách tư duy lô gich và ý thức cá nhân
 • Kích thích lòng đam mê trở thành nhà lãnh đạo tương lai và nhà lãnh đạo có khả năng làm thay đổi thế giới
 • Giúp học sinh nhận ra thế mạnh, động cơ học tập, niềm đam mê và viễn cảnh trong tương lai
 • Đặt mục tiêu và đề ra phương hướng để trở thành nhà lãnh đạo tương lai
 • Tìm hiểu các tố chất lãnh đạo
 • Tìm hiểu các trở lực và những thách thức lãnh đạo
 • Tìm hiểu những thách thức của địa phương, quốc gia và thế giới và đề ra chương trình hành động
 • Các doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên
 • Tìm hiểu các cơ hội kinh doanh/phát triển kinh doanh
 • Nghiên cứu thị trường: Sản phẩm và kế hoạch phát triển kinh doanh
 • Đạo đức và kỹ năng quản lý kinh doanh
 • Chương Trình Dành Cho Thanh Niên Vào Đời Sớm
 • Chương Trình Phục Vụ Cộng Đồng, Đặc Biệt Dành Cho Học Sinh IB
 • Huấn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo Chi Hội Học Sinh
 • Chương Trình Đôi Bạn Học Tập
 • Chương Trình Học Hè/ Tham Quan Trường
 • Chương Trình Trao Đổi Học Sinh / Sinh Viên Quốc Tế